Souraya van Helmond

Souraya is sinds februari 2023 stagiair bij BOOM Landscape. Ze studeert Tuin- en Landschapsinrichting aan de Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp. “Ik wil toekomstbestendige ontwerpen maken waarbij natuur en mens in balans zijn. Hoe integreer je bijvoorbeeld landschappelijke, ecologische thema’s in een stedelijke omgeving? En hoe zorg je voor een evenwichtig ontwerp, waarin zoveel mogelijk vakgebieden samenkomen? Dat zijn voor mij interessante vragen waar ik tijdens mijn stage meer over hoop te leren. Verder kijk ik graag naar elk schaalniveau: van concept tot de keuze van bestrating.

souraya van helmond

< Stephanie Albicher [MA] Robin Stuiver >