Vorige Park

Konzentrationslager KZ Hinzert [D]

BOOM_web_hinzert plankaart

Het landschap rond kamp Hinzert oogt vredig en vriendelijk. Het voormalig gevangenenkamp, het SS-kamp waar de officieren en bewakers waren gehuis-vest en het documentatiecentrum) en de voormalige locatie van het concentratiekamp te onthullen uit wat nu oogt als lieflijk agrarisch bouwland. Het land-schap wordt gekarakteriseerd door terrasachtige hoogteverschillen  welke momenteel nauwelijks worden uitgesproken. Doel van het ontwerp was om het monument weer tot een ensemble te maken. In het ontwerp worden de hoogteverschillen gedramatiseerd door kleine muurtjes van gestapelde stenen. Diezelfde stenen kunnen worden achtergelaten als een symbool van herinnering, in de entreemuur van het documentatiecentrum. Een nieuwe route neemt de bezoekers mee en onthult de locatie. Nieuwe gestapelde muren markeren de randen van het voormalig concentratiekamp en maken de dimensies en omvang weer afleesbaar. Het nieuwe documentatiecentrum dramatiseert de over-gang tussen het SS-kamp en het voormalig gevangenenkamp. BOOM_hinzert aanzicht02

Locatie: Hinzert, Duitsland
Programma: Herdenkingsplaats, museum en documentatiecentrum
Start ontwerp: 2004
Status: 2e Prijs
Ontwerp: Philomene van der Vliet in dienstverband bij Buro Lubbers
I.s.m. Atelier d’Architecture Witry&Witry
Vorige Park