Vorige Campus

Landschapspark Mariëndaal

Mariëndaal maakt deel uit van Arnhems Buiten, een park waar woon- en werklocaties ontwikkeld gaan worden op het voormalige KEMA-terrein, gelegen op de grens tussen de gemeenten Arnhem en Renkum. Opgave voor Mariëndaal was het realiseren van nieuwbouw voor één gebruiker, Tennet, die momenteel op een ander deel van Arnhems Buiten gevestigd is.

090901 1588 GH doorsnede B

In tegenstelling tot de huidige situatie, waar een ensemble van gebouwen zich in het parklandschap voegt, wordt op Mariëndaal in de nieuwe situatie één compact bouwvolume terug gebouwd. Bijkomende opgave is het realiseren vans 230 parkeerplaatsen op maaiveld. Bij de inpassing van zowel het bouwvolume als de parkeerplaatsen in het landschap worden de bestaande open weides en doorzichten op de omgeving én intern, behouden en versterkt. Ook omringende bosranden en hun dominantie ten opzichte van de nieuwbouw blijft behouden. De bouwhoogte blijft onder de boomkruinen.

Een nieuw ontworpen padenstelsel, een uitgebalanceerd beplantingsplan, een paviljoen en gedramatiseerde hoogteverschillen maken tot slot Mariëndaal weer tot een landschapspark van weleer op de stuwwal.

web_arnhems buiten_M02

web_arnhems buiten_M

Locatie: Arnhem
I.s.m.: H+N+S Landschapsarchitecten, GroupA
Opdrachtgever: BGB (BAM, Giesbers, TCN)
Start ontwerp: 2009
Oplevering: 2013
Status: In uitvoering
Vorige Campus