Vorige Campus

Masterplan Rijnstate Ziekenhuis

BOOM_web_plankaart rijnstate

De ziekenhuiszorg is voortdurend in ontwikkeling. Om goede zorg te kunnen verlenen, zijn vernieuwingen en aanpassingen in en op het terrein van ziekenhuisgebouwen noodzakelijk. Dit is ook bij Rijnstate Arnhem het geval. Om goed te kunnen anticiperen op de toekomst, is voor Rijnstate Arnhem een zogenoemd masterplan opgesteld. De projectgroep die aan dit plan heeft gewerkt, bestaat uit architecten, landschapsarchitecten, vertegenwoordigers van de gemeente Arnhem, een adviseur ‘duurzaamheid’ van de TU Delft en vertegenwoordigers van Rijnstate.

BOOM_web_maquette rijnstate01

BOOM_web_maquette rijnstate02

Klik hier voor meer over dit ontwerp.The health care is constantly evolving. In order to provide good care, physical adjustments of our hospitals sites as well as the buildings itself, are necessary. This is also the case with Rijnstate Hospital Arnhem. To anticipate for the future, BOOM made a master plan for Rijnstate Arnhem. The project group that has been working on this plan consists of architects, landscape architects, representatives of the Municipality of Arnhem, a sustainability advisor of TU Delft and representatives of Rijnstate Hospital.

BOOM_web_maquette rijnstate01

BOOM_web_maquette rijnstate02

BOOM_web_doorsn rijnstate

Klik hier voor meer over dit ontwerp.

Locatie: Arnhem
Vorige Campus