Binkie

Natuurinclusief wonen in stadsbiotoop op de Binckhorst

Zuidpool

Een tijdelijke tuin als baken in een stadsdistrict in opbouw

Tuin De Broeckgouw

Een woonblok met daktuin op een weelderige terp met uitzicht op het Markermeer