BOOM Landscape wint tender Stuivenberg Site Antwerpen

BOOM Landscape is onderdeel van een team van architecten dat de Gemeente Antwerpen selecteerde voor de opdracht. Een Vlaams-Nederlandse samenwerking met de architecten van Korteknie Stuhlmacher, Bovenbouw Architectuur en Sabine Okkerse.  

Historische ziekenhuissite

De site van het Stuivenbergziekenhuis ligt in Antwerpen-Noord en is ongeveer 5 hectare groot. Typerend voor de site is het historisch gasthuis, opgebouwd uit een aantal centrale dienstgebouwen en opvallende ronde ziekenpaviljoenen. Het gasthuis wordt omgeven door tuinen waarin nog prachtige oude bomen staan.

Duurzame en groene stadvernieuwing

Omdat het ziekenhuis eind 2022 verhuist naar een andere plek wordt de site herontwikkeld (het psychiatrisch ziekenhuis blijft wel bestaan), uiteraard met respect voor de erfgoedwaarde van de 19e -eeuwse gasthuissite. Een strategisch, duurzaam en groen stadsvernieuwingsproject dat als hefboom wordt ingezet voor het verbeteren van de woon- en leefkwaliteit in heel het stadsdeel Antwerpen-Noord. In Stuivenberg vind je straks een mix van woningen, (zorg)voorzieningen, werkplekken en veel groene open ruimte.

Veelzijdig eigentijds stadpark

De Stuivenbergsite krijgt straks een belangrijke functie als multifunctioneel stadspark. Een plek voor buurtbewoners en andere bezoekers om te wandelen, sporten, spelen of te picknicken. BOOM Landscape is verantwoordelijk voor het ontwerp van het stadspark. Een groen en soortenrijk parklandschap met een uitgebreid netwerk van halfverharde paden en routes over de hele site. Drie (deels) omsloten binnentuinen maken deel uit van het continue parklandschap. Het meest publiek is een grote centrale binnentuin, waar ruimte is voor bijvoorbeeld horeca en de organisatie van kleine evenementen.

Langs alle randen van het park worden pleinen als entrees ingericht. Plekken met voorzieningen als sportveldjes, een skatebaan, maar uiteraard ook fijne bankjes waar je even uitrust of verzinkt in een goed boek. Elke pleinruimte krijgt een driedimensionale structuur of ‘berceau’ van groen staal die zorgt voor een zachte overgang tussen het dichte stadsweefsel en het park.