Bosrijk Zuiver

Duurzaam wonen in biodivers, natuur-inclusief parklandschap

Landgoed Junne

Landschappelijk wonen in een buurschap of overnachten op de zagerij

Park Zestienhoven Rotterdam

In een Rotterdamse nieuwe wijk ligt het Engels Werkje, een romantisch plekje met twee fonkelend witte bruggen naar een eiland.

Yassam Valley Park

Transformatie van een onbekend beekdal naar een metropolitaan landschapspark

Spoorbrug Limmel-Nazareth

Twee Maastrichtse wijken worden veiliger en leefbaarder door de kruising te vervangen met een ruimtelijke spooronderdoorgang

Zuidpool

Een tijdelijke tuin als baken in een stadsdistrict in opbouw

Landschapspark de Kanjel

Standsrand wordt Landschapspark met buitenplaatsen, campus en 14 nieuwe parkbruggen over de Kanjel

Tuin De Broeckgouw

Een woonblok met daktuin op een weelderige terp met uitzicht op het Markermeer