Yassam Valley Park

Transformatie van een onbekend beekdal naar een metropolitaan landschapspark

Spoorbrug Limmel-Nazareth

Twee Maastrichtse wijken worden veiliger en leefbaarder door de kruising te vervangen met een ruimtelijke spooronderdoorgang