Felix Jäger

Felix is stagiair bij BOOM. Hij zit in de laatste fase van zijn Bachelor Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning aan de Universiteit van Wageningen. Ook deed hij eerder een minor Stedelijke Beplanting aan de Hogeschool Van Hall Larenstein en studeerde een halfjaar aan de University of British Columbia in Vancouver. Hier volgde hij vakken over stedenbouw en biodiversiteit in de stad. “Een goed ontwerp maakt het karakter van een plek voelbaar en wekt de nieuwsgierigheid om deze beter te leren kennen. Een plek die uitnodigt om op ontdekkingstocht te gaan. Landschappen die ontworpen zijn voor mens, plant en dier.”

< Stephanie Albicher [MA] Diane Le Naour >