Architectuur NL

Architectuur NL, Artikel, Platform: “De schoonheid uit de plek persen, byBali, Amsterdam” Vakblad, Editie #02/2012, 67e jaargang. Auteur: Indira van ‘t Klooster