SPOT ON

SPOT ON, hoofdredactie Merten Nefs, op initiatief van Delta Metropool i.s.m. Wageningen UR + TU Delft + Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed + Staatsbosbeheer, september 2017, redactie Philomene van der Vliet – BOOM Landscape e.a. Taal: NL

< Jaarboek Landschapsarchitectuur 2017 Jaarboek Landschapsarchitectuur 2016 >