Spoorbrug Limmel-Nazareth

Spooronderdoorgang Nazareth

Prorail, de Nederlandse spoorbeheerder, heeft als doel het aantal gelijkvloerse spoorkruisingen terug te brengen. Aan de noordrand van Maastricht wordt een nieuw centrumplan ontwikkeld met school, woningen en winkels. Door een spooronderdoorgang te realiseren wordt er een belangrijke barrière geslecht waardoor het nieuwe centrum veiliger bereikbaar wordt voor twee wijken. Wij maakten een integraal ontwerp voor de brug, spooronderdoorgang, keerwand en de aansluiting voor fietsers en voetganger op het winkelcentrum. De asymmetrische brug lijkt te leunen op de kerende wand. De constructief noodzakelijk dikke betonnen ligger, lijkt slanker door een gerende knik in het aanzicht van de ligger. Tussen de liggers is er een ‘vide’ voor daglichttoetreding onder de liggers. Daarnaast wordt er onder de spoorbrug een licht-kunstwerk gerealiseerd van Michiel Kluiters.

Spooronderdoorgang Limmel

Opdrachtgever: Gemeente Maastricht
Locatie: Limmel-Nazareth, Maastricht
i.s.m. Bureau B+B
Engineering: Arcadis
Lichtkunst: Michiel Kluiters
Status: in aanbouw