BOOM at Beijing Design Week

Philomene van der Vliet is een van de experts die met ‘Towards 2050′ scenario’s ontwikkeld voor een duurzame verstedelijking in China.

‘Towards 2050’ brengt Nederlandse en Chinese professionals op het gebied van stedelijke ontwikkeling, particulieren en overheidsorganisaties, samen op de Design Week in Beijing. Tijdens een serie workshops discussieert Philomene van der Vliet met planners, architecten, beleidsmakers en ontwikkelaars over huidige en toekomstige stedelijke vraagstukken. Het resultaat van de workshops zijn scenario’s en modellen voor een duurzame stedelijke ontwikkeling.

Towards 2050 is een opdracht van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en onderdeel van het Programma Internationalisering. Towards 2050 wordt georganiseerd door bureau VenhoevenCS. De Beijing Design Week 2013 is het platform voor de eerste serie workshops. Daarna volgen andere Chinese steden.

28 september 2013 worden de resultaten gepresenteerd in de Gasometer/Tank. Vind via de site van de Stimuleringsfonds Creatieve Industrie meer informatie.

De Nederlandse deelnemers zijn: ir. Ton Venhoeven (delegation leader), Ton Schaap (expert) Senior urban planner City of Amsterdam, ir. Eric Van der Kooij (expert) Head of the Metropolitan team City of Amsterdam, Boudewijn Alamekinders MSc (expert) founder OKRA landscape architects, dr. ir. Saskia Van Vuren (expert) Flood Risk Management expert HKV Consultants, drs. Vivienne Bolsius (expert) Project manager Amsterdam Smart City, Dr. Diego Sepulveda (expert) Researcher, associate professor Chair of Spatial Planning & Strategy TU Delft, ir. Merten Nefs (expert) Project manager Design & Research Deltametropolis Association, MSc. Marthijn Pool (expert) Founding architect Space and Matter, ir. Bart Reuser (expert) Founder architect Next architects, MLA Philomene van der Vliet (expert) founder BOOM Landscape, MSc. Thijs Van Spaandonk (coördinator) Urban planner VenhoevenCS architecture+urbanism.