Brug Brettenscheg

Bridge S BOOM Landscape

De S-vormige brug verbindt de onbekende groene lob, de Brettenscheg, met de westelijke Amsterdamse wijken. De brug slecht twee belangrijke barrières, de Haarlemmertrekvaart en het spoor die de scheg onbereikbaar maakten voor voetgangers en fietsers. De brug is een missende schakel in het recreatieve netwerk van Amsterdam en verbeterd de leefbaarheid van de stad.

Opdrachtgever: Metropool Regio Amsterdam
Locatie: Amsterdam, Brettenscheg
Lengte: 178 meter
Status: Ontwerp