Brug Brettenscheg

Bridge S BOOM Landscape

Deze s-vormige brug verbindt de Brettenscheg, met de westelijke Amsterdamse wijken. De brug slecht twee belangrijke barrières, want de Haarlemmertrekvaart en het naastgelegen spoor  maakten de scheg onbereikbaar voor voetgangers en fietsers. De brug is een missende schakel in het recreatieve netwerk van Amsterdam en verbetert de leefbaarheid van de stad.

Opdrachtgever: Metropool Regio Amsterdam
Locatie: Amsterdam, Brettenscheg
Lengte: 178 meter
Status: Ontwerp