Bruggen Krijgsman

Op het voormalige kruitfabriek terrein van Muiden wordt gebouwd aan een nieuwe woonwijk: de Krijgsman. Een landschappelijke wijk met een stoer karakter waar oude (gerestaureerde) fabrieksgebouwen nog steeds de sfeer van het industriële verleden ademen. Als toegang tot de wijk worden drie nieuwe bruggen over de Muidertrekvaart aangelegd: een vaste autobrug en twee beweegbare bruggen voor langzaam verkeer. BOOM Landscape maakte hiervoor een visie en ontwerp.

Familie van bruggen entree naar de wijk

De bruggen worden onderdeel van een grotere familie van bruggen, die je nu al over de vaarten in en rond Muiden vindt. Net als de overige familieleden worden de nieuwe bruggen uitgevoerd in donkergroen staal. Bij de overgangen voor langzaam verkeer komen ophaalbruggen, in lijn met alle andere beweegbare bruggen over de vaart.  Onze visie en ontwerp gaan uit van de gedachte dat de bruggen een vertrouwd en prettig gevoel van thuiskomen moeten oproepen. De constructie en het vakwerk van de bruggen hebben daarom een poortachtige structuur. Ook loopt elke brug iets op, zodat de wijk pas halverwege goed zichtbaar wordt en de entree vanaf dit hoogste punt gevoelsmatig nog eens wordt versterkt.

Industriële vakwerkbrug voor auto’s

Omdat de autobrug direct aan de oude kruitfabriek ligt kozen we hier voor een vakwerkbrug met industrieel karakter. Een hoge, doorvaarbare brug met in het midden een uitneembaar deel voor incidenteel vervoer van grote objecten. Het ontwerp van de brug is functioneel, maar kent daarnaast een aantal passende ornamentele details. De brug wordt gedragen door vier ruitvormige stalen constructies die op twee bakstenen fundamenten in de vaart rusten: een combinatie van materialen die ook terugkomt in de bebouwing op de Krijgsman. De ruitvorm wordt, als verdicht vlechtwerk ter beveiliging, verder doorgezet in de leuningen van de brug.

Zelfs het ontwerp voor de onderkant van de brug staat in dienst van meer dan alleen de constructie. Zo kan een richelstructuur aan de onderkant van het dek dienen als rustplaats voor een kolonie vleermuizen. En onder de aanlanding van de brug kan door een bestratingsverband met open groef een ideale plek voor ondergronds nestelende bijen worden gecreëerd.

Ophaalbruggen met terugkerend ruitpatroon

De ophaalbruggen bestaan uit twee hameistijlen (torens), een balanspriem met contragewicht, het val (beweegbaar dek) en twee leuningen. Onderdelen die in dezelfde stijl worden ontworpen als die van de autobrug. Hierin herken je dus weer hetzelfde ruitpatroon: in het hekwerk, maar ook in de balanspriem, waar verdicht vlechtwerk aan een kant zorgt voor het nodige contragewicht in horizontale, open toestand. De bruggen kunnen op afstand, of elektronisch door recreanten zelf worden bediend.