Vorige Brug

Hospitality Campus Chateau Bethlehem

In het stroomgebied van de Kanjel, aan de Noordkant van Maastricht liggen kasteel Bethlehem en buitenplaats Jeruzalem, als onderdeel van de landgoederenzone Maastricht–Meerssen.

Kasteel Bethlehem en de bijbehorende kasteeltuin zijn tegenwoordig in gebruik door de Hoge Hotelschool Maastricht. In het kasteel is ‘Teaching Hotel Chateau Bethlehem’ gevestigd, in en aan de kasteeltuin staan de lesgebouwen is studentenhuisvesting gerealiseerd.

De Kanjelzone is een vrij onbekend gebied met verborgen kwaliteiten en specifieke stadsrandproblematiek. Het plangebied ligt op de overgang van stad naar land en is ongeveer 26 ha groot. De Kanjelzone is erg versnipperd; Het gebied wordt doorsneden door infrastructuur, is verrommeld, kent vele afgesloten functies en paden die niet logisch zijn verknoopt met het stedelijk weefsel en is hierdoor lastig te bereiken.

Een nieuw landschapspark aan de Kanjel verbindt de kasteeltuin en buitenplaats met de omliggende wijken, waardoor het gebied kan functioneren als stapsteen en uitloopgebied naar de prachtige landgoederenzone van Maastricht en toegankelijk wordt voor haar inwoners.

BOOM landscape_VO kanjelzone

Centraal in de opgave staan het maken van nieuwe verbindingen en het toegankelijk maken van deelgebieden en functies die worden ingepast in het landschapspark.

 

De uitbreiding van de campus van de Hoge Hotelschool, de komst van het lightrailstation, de nieuwe stadsentree vanaf de A2, een waterbergingsopgave en de ontwikkeling van duurzame stadslandbouw worden ingezet als belangrijkste middelen om een hoogwaardig uitloop- en verblijfsgebied te maken voor de Hoge Hotelschool, Limmel en Maastricht.

De Kanjelzone wordt een landschapspark waarbij ieder onderdeel zelfstandig betekenis heeft voor de boer, wijnboer, waterschap of hogeschool.

Geen moderne scheiding tussen vorm en functie, maar een smakelijk, weelderige en bruikbaar landschap. De rollen zijn dus omgedraaid ten opzichte van de klassieke landschaps- stijl.BOOM-landscape-kanjel 04

In de Kanjelzone wordt geen landschap verbeeld in een park, maar een park verbeeld door middel van een bruikbaar landschap. Een volgende stap in de traditie van de landschapsarchitectuur.

Impressie gemaakt voor realisatie:

 

Opdrachtgever: Gemeente Maastricht
Locatie: Maastricht
Opdracht: Campus, Kasteelpark, 6 ha wijngaard, 15 parkbruggen, paden-netwerk en verbinding NS-regiostation
Start ontwerp: 2010
Oppervlakte: 26 ha
Status: opgeleverd
Ontwerp: Jan Maas
Partner: Gert-Jan Wisse
Vorige Brug