Manifest van de Scheggen gepresenteerd in Arcam

 

Eerste exemplaar overhandigd

Het Manifest van de Scheggen staat! Met trots overhandigden BOOM Landscape en mede-initiatiefnemer Arcam op vrijdag 13 november het eerste exemplaar van het manifest aan de Amsterdamse wethouder ruimtelijke ordening, Marieke van Doornick. Het manifest benadrukt het belang van de Amsterdamse scheggen voor de groeiende stad en vraagt aandacht voor hun bescherming en nieuwe functies in de toekomst.

Groene vingers tot diep in de stad

De scheggen zijn onderdeel van het Algemeen Uitbreidingsplan uit 1935 dat Cornelis van Eesteren voor Amsterdam ontwierp. Tussen uitbreidingswijken als Bos en Lommer, Osdorp en Buitenveldert plande van Eesteren omvangrijke parklandschappen die als groene vingers tot diep in de stad doordringen. Iedere Amsterdammer binnen tien minuten op de fiets in het groen, zo was de gedachte.

Kwetsbaar door bouwdrift

De scheggen zijn essentieel voor Amsterdam: ze geven de stad lucht. Zeker nu Amsterdam opnieuw voor een enorme bouwopgave staat, van 75.000 woningen in de komende tien jaar. Maar juist door hun aantrekkelijke ligging zijn de scheggen ook kwetsbaar voor deze bouwdrift.

Radicale visie nodig

Het beschermen en behoud van de scheggen voor de toekomst vraagt om niets anders dan een radicale visie! Een visie waarbij we voorbij de huidige en geijkte functies van de scheggen kijken. Zo kunnen de scheggen door nieuwe functies en slimme verbanden bijvoorbeeld een vitale rol spelen bij de aanpak van de huidige klimaat- en energieopgaven.

Acht prikkelende maquettes

Het Manifest van de Scheggen is een oproep en eerste concrete poging tot een nieuwe en frisse kijk op de scheggen. Het resultaat van een lange zoektocht die we het afgelopen jaar met een dreamteam van experts, vakgenoten, belanghebbenden en geïnteresseerden maakten. Samen met drie fantastische ontwerpbureaus (Lama, Flux en Karres & Brands) werkten we aan een radicale, prikkelende visie voor elk van de acht scheggen. Studies bedoeld om de publieke en politieke agenda te beïnvloeden.

Benieuwd naar de toekomst van de scheggen?

In Arcam zijn onze visies nu in de vorm van acht schitterende maquettes te bewonderen! De tentoonstelling loopt tot 10 mei 2020.

www.arcam.nl

Bezoek voor een eerste kennismaking alvast de website www.deamsterdamsescheggen.nl  Hier vind je ook een download naar het complete manifest.

Foto’s: Simon Trel