Startpresentatie BOOM Landscape Young Innovators

 

BOOM Landscape is dit jaar een van de zes Young Innovators: een pool van jonge, talentvolle architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten die het College van Rijksadviseurs selecteerde voor het uitwerken van een aantal grote ruimtelijke opgaven. Op 24 september presenteerde BOOM en de andere deelnemers de eerste plannen aan College en opdrachtgevers.

BOOM Landscape werkt sinds juli in opdracht van de provincie Zuid-Holland aan ‘Biobased Zuid-Holland’. Om het tekort aan huizen op de woningmarkt terug te dringen wil de provincie de komende jaren 30.000 woningen bouwen. BOOM Landscape verkent binnen dit kader welke mogelijkheden er bestaan om te bouwen met biobased materialen. Op welke vraag van de provincie zijn biobased materialen de oplossing? Om welke gewassen gaat het? Kan de verbouw van deze gewassen leiden tot meer landschappelijke kwaliteit? En vooral: is er een dubbelfunctie mogelijk? Denk hierbij aan oplossingen voor bodemdaling, de problematiek bij neerslagtekorten, het tegengaan van wateroverlast of het verbeteren van de biodiversiteit.

De Young Innovators werken aan opgaven van het Rijksvastgoedbedrijf, Nationaal Programma Rotterdam Zuid en de Provincie Zuid-Holland. De Rijksadviseurs staan de jonge ontwerpers bij in hun opdracht. BOOM Landscape (Philomene van der Vliet en Jan Maas) wordt begeleid door Berno Strootman en zal begin 2020 de resultaten presenteren.

Meer weten?

https://www.collegevanrijksadviseurs.nl/projecten/young-innovators