Citygate II, Brussel

Veerkrachtige en productieve stadswijk

BOOM Landscape bouwt met Aurélie Hachez, Korteknie Stuhlmacher Architecten, Sergison Bates architects en noAarchitecten aan Citygate II, een nieuwe stadswijk op het Petite Île in Brussel. Citygate II is onderdeel van  een prestigieus plan voor de stedelijke ontwikkeling van de Kanaalzone in Brussel, een voormalig industrieel gebied. Een nieuw stuk stad dat in sfeer aansluit op dit verleden. In architectuur en openbare ruimte, maar ook in veerkracht en productiviteit, want Citygate II combineert wonen, werken en educatie. Bijzonder, omdat wonen en economische bedrijvigheid in nieuwebouwprojecten vrijwel nooit worden gemengd.

Diverse en afwisselende openbare ruimte

Citygate II is een ‘stad in de stad’, met ruimte voor 370 appartementen, een basisschool, buurthuis en 15.000 m2 aan commerciële ruimte voor creatieve en ambachtelijke industrie. BOOM Landscape maakte een ontwerp voor de inrichting van de publieke ruimte in de wijk. Een plan ontworpen in samenhang met de architectuur en gekenmerkt door een grote diversiteit aan soorten openbare ruimte: van lanen en straten, tot stegen, pleinen en hoven. Citygate II is een ‘assembled city’, waarin de openbare ruimte bewust wordt gecreëerd door de manier waarop de gebouwen zijn neergezet.

Dynamisch en productief dankzij stapelen

Dankzij een slim ontsluitingssysteem (via een expeditiestraat over de complete lengte van de wijk) kan het programma worden gestapeld.  De begane grond in de hele wijk is gereserveerd voor workshops, en alle lagen daarboven voor woningen. Stapelen in plaats van zoneren maakt de hele wijk dynamisch en productief. Met bedrijvigheid in elk deel en sociaal- maatschappelijke functies in het hart van de wijk. Daarnaast staan de verschillende openbare ruimtes met elkaar in verbinding via smallere passages, wat een verassende wandeling door de buurt oplevert.

Sociaal-maatschappelijk hart

Centraal in de wijk ligt het Ecole de Tous, dat naast zijn educatieve rol ook een sociaal maatschappelijke functie vervult. Zo vind je er een openbare bibliotheek, maar ook een multifunctionele gymzaal die aan twee kanten naar buiten toe kan worden opengesteld, bijvoorbeeld voor een boekenmarkt.  Ook het buurthuis (Anderlechtois), het moestuinencomplex en de klimvereniging ten westen van de school hebben een belangrijke sociaal-maatschappelijke functie. Aan de oostkant van de gymzaal ligt het Place de Createurs: een gemoedelijk plein waar onder de bomen kleine lokale evenementen of markten kunnen plaatsvinden. Verder wordt in alle hoeken en gaten van de wijk extra programma aan de openbare ruimte toegevoegd, zoals een skate-court, een badmintonveld en outdoor klimmuur.

Groenconcept versterkt variatie in openbare ruimte

De grote variatie in openbare ruimte wordt versterkt door een afwisselend groenconcept. Zo vind je op de functionele expeditiestraat nauwelijks groen, maar op het Place de Createurs juist een mooie groep bomen die samen een boomkroon vormen.  Het semipublieke Place de Tous bij de school wordt beschut door een groep bomen rondom het plein. Aan de westkant van de wijk liggen de moestuinen en het Cour de la Petite Senne: het kleinste bos van Brussel. Tot slot verbindt een groene passage in noordelijke richting de moestuinen met het Parc Belle Iris, dat net buiten de wijk ligt.

Autoluw, natuurinclusief en circulair

Citygate II is autoluw. Parkeren gebeurt ondergronds en voor het economisch verkeer zijn over de lengte van de expeditiestraat drie laad- en lospunten ingericht aan de rand van de wijk. Vanaf hier kunnen spullen bijvoorbeeld met kleine elektrische voertuigen worden vervoerd. Tot slot is er veel aandacht voor natuurinclusiviteit en circulariteit. Denk daarbij aan hergebruik van materialen en regenwater, maar ook aan groene daken en inheemse beplanting.

Locatie: Petite Île, Brussel
Opdrachtgever: Citydev
In samenwerking met: Aurélie Hachez, Korteknie Stuhlmacher Architecten, Sergison Bates architects en noAarchitecten
Opgave: stedenbouwkundige inpassing en inrichting van openbare ruimte, ca. 12.000 m2
Stedenbouwkundig programma: 370 woningen (260 sociale huur en 110 koop), 15.000 m2 commerciële ruimte, Ecole de Tous, buurthuis Anderlechtois. klimhal
Ontwerpteam openbare ruimte: Jan Maas, Philomene van der Vliet, Roshdy Eltonouby, Max Daalhuizen en Victor Vacherot.
Adviseurs: Detang, Frans Boots