Habitat Royale

Habitat Royale is een aantrekkelijke woonomgeving waarin de natuur alle ruimte krijgt. Met duurzaamheid en ecologie als uitgangspunt voor de architectuur. Een uniek natuurinclusief woongebouw waarvoor architect, landschapsarchitect en ecoloog vanaf het schetsontwerp intensief samenwerkten.

 

 

 

Nature First

Het resultaat is een gebouw als een landschap, dat door zijn bijzondere vormgeving een habitat vormt voor allerlei soorten flora en fauna. Uniek, omdat Habitat Royale als eerste woongebouw teruggeeft aan de natuur en het milieu. Waarbij door de bouw meer biodiversiteit gewonnen dan er verdwijnt, meer CO2 wordt opgeslagen dan uitgestoten en wel twee keer zoveel energie wordt opgewekt als gebruikt. Een concept dat bovendien zal bijdragen aan de verdere ontwikkeling van natuurinclusief bouwen, dankzij monitoring en het open source delen van kennis hierover.

Boost voor biodiversiteit

Het gebouw helpt de biodiversiteit op verschillenden niveaus. Zo ligt het aan de rand van het Beatrixpark en op een aantal belangrijke groenstructuurlijnen. Denk aan de verbinding tussen de Amstel, Zorgvliet en het Amstelpark in het oosten, het Amsterdamse Bos en de Schinkel aan de westkant, en tussen de Rivierenbuurt en Buitenveldert in noord-zuidelijke richting. Belangrijke lijnen waarover bijvoorbeeld vleermuizen zich verplaatsten.

Een thuis voor zoveel mogelijk soorten

Ook lokaal, op niveau van het park en de site zelf, zorgt het gebouw voor een flinke boost in biodiversiteit. Hierbij is de vorm van het gebouw essentieel. Habitat Royale is opgebouwd uit een centrale kern en vier uitwaaierende bouwdelen met golvende randen. Met deze vier oriëntaties creëren verschillende condities en een habitat voor zoveel mogelijk soorten flora en fauna. Rondom het gebouw verandert de beplanting per oriëntatie geleidelijk.

Flora en fauna verbonden

Het beplantingsplan is rijk en er is het hele seizoen nectar beschikbaar. Ook staat alles met elkaar in verbinding. Zo gebruiken we voor de beplantingranden geen losse potten, maar een doorlopend gronddek. Dit versterkt het bodemleven rondom. Verder zorgen we dat dieren zoals eekhoorns op verschillende plekken en verdiepingen via bomen en struiken andere balkonranden kunnen bereiken. Vijvers en andere waterelementen op het gebouw creëren een verbinding voor watergebonden insecten zoals libellen. En in de gevel is ruimte voor een grote variatie aan nestvoorzieningen, voor bijvoorbeeld vleermuizen, zwaluwen en huismussen. Dankzij deze vele verbindingen voorziet Habitat Royale in alle lagen van de voedselpiramide.

Van dicht naar open

Het gebouw ademt aan elke zijde een andere sfeer. Aan de dichtbegroeide noordkant is het schaduwrijk en koel: een ideale broed-, nest-, en schuilplek voor vogels en andere dieren en insecten. Hier vind je aan de voet van het gebouw bomen en laag bij de grond varens en bodembedekkers. De gevel is bedekt met klim- en hangplanten. Tegenhanger vormt de zonnige zuidkant van het gebouw, waar de beplanting een meer open karakter heeft en bestaat uit bloem- en kruidenrijk grasland.

De oostzijde van het gebouw ligt aan een water. Naast oeverbeplanting kom je hier lage beplanting zoals kruiden en heesters tegen. De struiken laten hier hun blad vallen in de winter, waardoor de appartementen dan meer licht krijgen. In de zomer zorgt het aangegroeide blad juist weer voor schaduw en verkoeling. Dezelfde lage beplanting vind je ook aan de levendige westzijde bij het Beethovenplein, waar zich de hoofdingang van het gebouw bevindt.

Natuurrijke daktuinen

Habitat Royale heeft een aantal daktuinen. De grootste ligt op de vierde verdieping en is bedoeld voor gemeenschappelijk gebruik door bewoners. Een fijne en groene plek waar je, uitkijkend over de ecologische vijver, even tot rust komt onder de schaduw van een boom. Even bijkletsen of een drankje drinken met de buren kan ook, bij een van de zitjes of picknicktafels. De vijver, een natuurbad en waterval zorgen voor nog meer soortenrijkdom en maken het gebouw (door opslag en bufferen van water) bovendien rainproof. Twee luxe appartementen op de zevende verdieping genieten van een bosrijke tuin met kleine vijvertjes. Helemaal bovenin ligt een dak met zonnepanelen, op een gronddek met dood hout: een mooi plekje voor insecten om te schuilen en overwinteren.

 

Locatie: Beatrixpark, Amsterdam-Zuid
Opdrachtgever: Kondor Wessels Vastgoed
In samenwerking met: Mecanoo Architecten, ARUP en van Ginkel
Ontwerpteam: Luiz Rampazio, Rachel Borovska en David Sullivan
Renders: Wax Architectural Visualizations