Landgoed Mataram

Ten zuidwesten van Dalfsen ligt het ruim 80 hectare tellende landgoed Mataram: een buitenplaats met omliggende gronden, bossen en landerijen. Het landgoed heeft grote cultuurhistorische waarde, maar heeft helaas ook te kampen met achterstallig onderhoud. BOOM Landscape schreef een ontwikkelingsvisie die de ruimtelijke en economische weerbaarheid van Mataram vergroot: voor het behoud van bestaande structuren en het toevoegen van nieuwe in de toekomst.

Ondanks het verval is de cultuurhistorische aanleg op Mataram nog steeds zichtbaar. Een mix van stijlen, want naast formele structuren met assen en zichtlijnen vind je er ook slingertuinen- en parken uit de latere landschapsstijlperiode. Met kenmerkende landschapselementen, zoals de gracht die het landgoed omsluit, een boerenschuur, een oude loofgang, een vijver in de vorm van een medaillon en een grote (in onbruik geraakte) moestuin. Naast de moestuin ligt de Spiekerbelt: een eilandje waarop ooit het neoklassieke landhuis stond.

Voor een rendabel Mataram zijn vier nieuwe woningen nodig. Huizen die vanzelfsprekend moeten passen op het landgoed, en in typologie daarom verwijzen naar de aanwezige cultuurhistorische elementen. Ook krijgt elk type woning een bijpassende entree; een poort of hek die de overgang naar privé terrein aankondigen.

Rondom de moestuin worden twee nieuwe tuinmuren opgetrokken, waarvan een de doorlopende muur van twee woningen vormt. Deze moestuinwoningen zijn langgerekt en laag, met een luie kap. Een klein deel van de moestuingrond wordt als privé buitenruimte aan de woningen toegevoegd. Ook wordt de loofgang aan de overzijde van de nog bestaande, oorspronkelijke tuinmuur, opnieuw opgevlochten.

De oude boerenschuur, met zijn excentrieke lage kap, wordt in ere hersteld en omgebouwd tot hoevewoning. Daarbij krijgt de kap op een plek een uitbouw voor ramen, waardoor de woning een stuk lichter wordt.

Het ontwerp voor het laatste huis, is dat van een landhuis met een robuust volume. Een woning die middenin het bos staat en wordt omringd door een flinke tuin. Uitgevoerd in sobere architectuur, maar met één prominent element als bijzondere feature.

 

 

Klant: Particuliere Opdrachtgever
Rentmeester: LPB Sight
Plaats: Gemeente Ommen
Oppervlakte: ca. 80 ha.
Opgave: Landgoedontwikkelingsvisie