Volgende Stadsbiotoop

Schonenvaert Haarlem

Schonenvaert is duurzaam woonblok aan het begin van Schalkwijk: een buitenwijk van Haarlem waar je naast woningen ook veel bedrijventerreinen vindt. Schonevaert is onderdeel van een verbeterd, meer toegankelijk en groener stedelijk netwerk aan de rand van de stad.

Rust in de stad

Het bouwblok ligt op het knooppunt van twee drukke wegen: de Schipholweg en de Europaweg. Toch heerst binnenin rust. Zo vouwt het gebouw zich om een intieme, groene binnentuin. Verder beschermen hoogteaccenten de binnenwereld tegen geluid en wind: het hoogste deel bevindt zich op de punt waar bovengenoemde drukken wegen samenkomen, en het gebouw loopt daarna getrapt af. Ook de entree naar het gebouw ligt in de luwte en wordt gemarkeerd door een gezellig waterplein.

Groen stedelijk netwerk

Vanaf het waterplein steek je via een poort zo door naar het Zonneplein aan de drukkere oostkant van het gebouw. Hier is de Europaweg getransformeerd tot een groene stadsstraat waar je lekker kunt winkelen of een terrasje pakt. Een nieuw plein bij de Spaarnepoort aan de overkant voegt weer een extra schakel toe aan het vernieuwde en verbeterde stedelijk netwerk.

Binnentuin

De binnentuin ligt op het dak van de parkeergarage. Het ontwerp en bijbehorende beplantingsplan verwijzen naar de oude veenpolder waarop het woonblok is gebouwd. Zo komt de typische langgerekte kavelstructuur van de veenpolder terug in het ontwerp voor het padennetwerk. De tuin vormt een aaneengesloten daklandschap met voldoende grond voor bomen om in alle richtingen te kunnen wortelen. Het pad van houten vlonders zweeft hier als het ware boven. Een reliëf in het landschap zorgt voor natte laagtes en drogere hoge delen. De beplanting bestaat uit bomen en planten die goed tegen natte voeten kunnen, zoals els, wilg en gele plomp. Zo wordt de oorspronkelijk veenpolder-biotoop in de daktuin opnieuw geïntroduceerd.

Buren ontmoeten

Daar waar collectieve ruimtes in het gebouw grenzen aan de binnentuin zijn kleinschalige ontmoetingsplekken. Hier komen bewoners samen voor een borrel, BBQ of yoga-sessie. Ook vind je door de hele tuin zitjes, waar je in alle rust kunt werken op je laptop of je terugtrekt met een goed boek.

Klimaatdaptief

In Schonevaert is veel ruimte voor water. In de binnentuin wordt regenwater opgenomen door de beplanting, opgevangen en gebufferd via een dubbel hoog systeem van retentiekratten. Het water wordt vertraagd afgevoerd en gebruikt om de tuin te beregenen. Via het waterplein en een watergang met zachte groene oevers aan de oostkant van het gebouw, staat het bovendien in verbinding met het watersysteem in de omliggende polder. Hierdoor vindt bij piekbuien overstort niet in het riool plaats.

Waterplein

Aan de hoofdentree van Schonevaert vind je een zonnig waterplein, dat uitkijkt op een grote vijver met waterplanten, waterlelies, natuurlijke oeverbeplanting en een aantal boomgroepen op eilandjes. Ook zie je vanaf hier de binnentuin op het dak van de parkeergarage al liggen. Het plein is te bereiken via de poort aan de Europaweg of via een brug aan de luwe zijde van het gebouw. Een gemetselde brug van gebakken klinkers zoals die ook in de rest van Haarlem te vinden zijn. Een splitsing aan het begin van de brug maakt twee alternatieve routes naar het plein mogelijk. Richting de vijver wordt het plein verlaagd, zodat je lekker dicht bij het water kunt zitten op een trede of bankje.

Zonnige dakterrassen

Tot slot liggen bovenin het gebouw vier zonnige dakterrassen. Meerstammige heesters in plantenbakken en klimplanten aan pergola’s bieden daarnaast de nodige schaduw, en fijne zitjes waar bewoners kunnen genieten van een prachtig uitzicht over de stad.

Locatie: Schalkwijk, Haarlem
Opdrachtgever: New Cheese Development B.V.
In samenwerking met: OZ Architecten
Opgave: ontwerp collectieve binnentuin, waterplein en daktuinen bij duurzaam woongebouw
Ontwerpteam: Philomene van der Vliet, Jan Maas, BOOM Landscape Max Daalhuizen, Roshdy Eltonouby, Francien van Kempen (technisch adviseur).
Renders: Pixelpool
Volgende Stadsbiotoop