Noorder IJstad

Aan de noordelijke IJ-oevers ontstaat een nieuw Amsterdam. Noorder IJstad is een verstedelijkingsalternatief voor het gebied rond de NoorderIJplas dat BOOM Landscape in opdracht van de gemeente ontwierp. Een plan voor duurzame en circulaire en stadswijk met een levendig waterfront. Een multiproductieve buurt met veel vrije ruimte: voor bewoners, maar ook voor de creatieve en ambachtelijke bedrijvigheid die Amsterdam-Noord van oudsher kenmerkt. En daarnaast: duurzaam productief, dankzij een indrukwekkend netwerk van groen- en waterstructuren. Een nieuwe wijk die goed aansluit op het IJ en het achterliggend landschap (Waterlandscheg), maar ook de nabijgelegen wijken onderling beter verbindt.

Climate Proof

Climate Proof District

De productieve Noorder IJstad is een moderne, klimaatneutrale stad waarin alle ruimte komt voor groen en slimme watersystemen. De stad wordt overal en op alle niveaus vergroend; een doorlopende structuur die van geveltuin tot stadspark en scheg loopt. Goed voor de nodige verkoeling en voor de waarde van biodiversiteit in het gebied. Verder zorgt een systeem wadi’s (greppel/sloot die water infiltreert, buffert en zuivert) voor een verkoelde en schone stad. Het gebruik van de auto wordt teruggedrongen, door het gebied beter aan te sluiten op het OV met behulp van nieuwe pont- en metroverbindingen.

Ook de aangrenzende Waterlandscheg biedt kansen voor het verhogen van de duurzame productiviteit. Een gebied waar je nu vooral veeteelt vindt en dat kampt met hoge CO2-uitstoot als gevolg van veenoxidatie. Om die een halt toe te roepen wordt de scheg ‘vernat’ door middel van een paludicultuur. Deze natte landbouw is erg geschikt voor de productie van biobased bouwmaterialen, wat een aantrekkelijk landschap voor mens en dier oplevert en de scheg weer productief maakt.

Noord ontsloten

Grote delen van Amsterdam-Noord zijn op dit moment slecht verbonden met elkaar, de rest van de stad en het omliggende landschap. Daarom besteedden we veel aandacht aan het slim en goed verknopen van de Noorder IJstad met zijn omgeving. De Noord As (tegenhanger van de Zuis As) krijgt een metrohalte, is de grootste ontsluitingsroute voor auto’s en verbindt alle wijken van Noord die direct aan de IJ-oever liggen. Halverwege de stedelijke rand vind je de IJboulevard: de belangrijkste ontsluitingsroute voor langzaam verkeer in de (overwegend autoluwe) stadswijk. Centrale groene lijnen verbinden de stad met het landelijke achterland, en een nieuwe fietsroute maakt een fijne en snelle verbinding met Zaandam mogelijk.

 

Versterken bestaande lijnen

Van scheepsdokken tot creatieve broedplaatsen en natuurlijke randen: langs het IJ vind je een grote diversiteit aan sferen die worden gescheiden door infra-, water- en groenstructuren. Lijnen die we transformeren naar routes en die de verschillende sferen vervolgens ook verbinden. Elke lijn, met ieder een eigen thema, wordt daarbij versterkt en doorgetrokken naar het achterland. Zo is er een lijn ‘industrieel erfgoed’, die langs oude fabrieken en loodsen loopt en in verbinding staat met Zaandam. Een andere lijn takt bijvoorbeeld aan op verschillende sportvelden en verbindt deze met het IJ.

Hoogstedelijke Noordas en levendig waterfront

De Noord As wordt ingericht als overgangszone tussen de nieuwe stad en de achterliggende tuindorpen. Het brede profiel van de Cornelis Douwesweg verandert hiermee in een stadsstraat waar ook de metro op aan takt. Een hoogstedelijke rand met een hoog voorzieningenniveau waar heel Noord van kan profiteren. Naast de weg vind je een waterzuiveringszone die in verbinding staat met alle wadi’s uit de stad. Via bruggen over dit water wordt de nieuwe stad verbonden met de tuindorpen.

Richting het IJ loopt de bebouwing af, zodat alle woningen goed uitzicht op water houden. Overal in de stad vind je vrije ruimte die op ontelbare manieren kan worden ingevuld. Van maakindustrie en creatieve industrie, tot recreatie, sport, vrije tijd en kleinschalige evenementen. De vrije ruimtes zijn onderdeel van een dwaalstructuur dwars door het hoogstedelijk gebied. Direct aan het water vind je een oeverpark met markante gebouwen die echte ‘IJcatchers’ vormen.

Wonen, werken en groen dichtbij huis

In de grotendeels autoluwe binnenstad worden wonen, werken en recreëren op een aangename manier gecombineerd. Met veel aandacht voor groen dichtbij huis, bijvoorbeeld in de vorm van gedeelde moestuinen, publieke werkplaatsen, royale voorhoven aan gebouwen of daktuinen voor bewoners.

Achtersluispolder

De Achtersluispolder (richting Zaanstad) wordt omgeven door een dynamische en parkachtige rand met daarin markante gebouwen die los in de ruimte staan. Een verwijzing naar het industriële verleden die de plek een enigszins rafelig karakter geeft. De rest van de wijk heeft een strak stedelijk grid, met in de binnentuinen tussen de gebouwen moestuinen voor bewoners. Dwars door de wijk loopt een belangrijke fietsroute die de oostkant van de Noorder IJplas met Zaandam verbindt.

Waterpark Noorder IJplas: poort naar de scheg

Op en rond de Noorder IJplas vind je Waterpark NoorderIJplas: een woest ecopark van internationale allure dat als centrale schakel de omliggende wijken en landschappen met elkaar verbindt. Een poort en opstappunt voor bijvoorbeeld recreatie richting de Waterlandscheg, die tegelijkertijd een belangrijke ecologische hub en essentiële schakel in doorlopende groenstructuur van de stad vormt. De natuur op en rond de plas heeft een ruig karakter. Een plek waar je ontsnapt aan de drukte van de stad en kan wandelen over talloze struinpaden, zwemt, paardrijdt of met je BMX door de modder crost.