Holland Park Diemen: Parkwijk

In samenwerking met onder andere BPD, Dura Vermeer, Mecanoo Architecten en De Dakdokters maakte BOOM Landscape een ontwikkelingsplan voor een nieuwe woonbuurt in Diemen: Parkwijk. Een vitale, groene en duurzame stadswijk voor jong en oud. Met ruimte voor 706 woningen, een Brede School en een groot aantal publieke voorzieningen.

Groen, duurzaam levendig

Parkwijk is een van de vier buurten die als onderdeel van Holland Park Diemen wordt ontwikkeld. Een groene en duurzame wijk die zich met name richt op gezinnen. Een buurt die een bijzonder hoge dichtheid kent, maar tegelijkertijd een parkachtige en landschappelijke sfeer ademt. Daarnaast maken de openbare voorzieningen, de Brede School en veel ruimte voor ontmoeting, spel, beweging en ontspanning de wijk levendig. In Parkwijk is bovendien veel aandacht voor biodiversiteit en circulariteit. Met een groen en klimaat adaptief landschap, en gebouwen die energieneutraal zijn.

Groen assenkruis, vier hoven

De ruimtelijke hoofdstructuur van Parkwijk bestaat uit een groen assenkruis, met in elk kwadrant een woonhof. Van noord naar zuid loopt een singel met natuurlijke oevers en groene zones die de wijk met de Campusbuurt en de Natuurbuurt verbindt. Een fijne plek met wandel- en vlonderpaden en veel ruimte voor kinderen om te spelen. De wijken aan weerszijden van het water worden verbonden door twee overgangen: een vlonderpad voor voetgangers laag over het water en een hoger gelegen brug voor zowel voetgangers als fietsers. Beide overgangen komen in oostelijke richting uit bij de Brede School en het Buurthuis, die samen het hart van het publieke domein vormen.

Ondergronds parkeren

Parkwijk is volledig autovrij, maar toch zijn de woningen en voorzieningen in de buurt goed per auto bereikbaar. Vanaf de buitenring hebben auto’s direct toegang tot twee grote parkeerkelders onder de hoven. Omdat deze garages half verdiept in het landschap liggen ontstaat een glooiend maaiveld dat natuurlijk om de bebouwing heen golft.

Parkachtig en landschappelijk

Haaks op de singel verbindt de parkcorridor de vier woonhoven met het park aan de oostkant van de buurt. Het glooiende maaiveld wordt hier ingeplant met bomen en vaste planten waardoor een parkachtige en bloemrijke doorgang ontstaat. Aan de westkant van Parkwijk wordt de royale, bosachtige groenstructuur van de Gooiseweg doorgetrokken tot aan de voordeur van de nieuwe woningen. Deze bosrand waaiert uit richting de campus en Holland Park Zuid.

Intiem wonen, elk hof anders

Door hun deels besloten karakter hebben de vier groene woonhoven een gevoel van intimiteit en geborgenheid. Daarnaast ontwierpen we voor elk hof specifieke en onderscheidende buitenruimtes. Zo vind je bijvoorbeeld in een hof een grote bosspeelplek, en in een ander een moes- en pluktuin. De inrichting van de buitenruimte in Parkwijk is ruig, speels en voor een belangrijk deel gericht op natuurbeleving en ontdekken. Alle overgangen van privé naar collectieve ruimten zijn zacht en groen. Tussen gevels en stoepen vind je daarom plantenranden, hagen, voortuintjes, geveltuintjes of Delftse stoepen.

Locatie: Holland Park, Diemen
Opdrachtgever: BPD, Dura Vermeer
In samenwerking met: o.a. Mecanoo Architecten, De Dakdokters en Vincent Kuypers
Oppervlakte: 4,4 hectare
Programma: 706 woningen, Brede School, kinderdagverblijf, e.a. maatschappelijke functies
Ontwerpteam: Philomene van der Vliet, Jan Maas, Roshdy Eltonouby, Max Daalhuizen en Veerle Vossen.
Adviseur: Frans Boots
Renderings: Plomp