House of Fairytales [DK]

In de gelaagde ruimte tussen realiteit en fantasie ligt in 157 sprookjes van Hans Christian Andersen een schat verborgen. De unieke kracht van zijn verhalen wordt inleefbaar door deze twee werelden te verbinden, in kleinste details en met grote visionaire ideeën. Enkel door de woorden op papier, worden we verleid om de sprookjesachtige nalatenschap te ontdekken in Odense.House of Fairy Tales inspiration diagram BOOM Landscape
Achter de ogenschijnlijke eenvoud van een sprookje, liggen meerdere waarheden verborgen. Sommige zijn tevreden met één, andere vinden er meer, enkelen graven nog dieper. Zo is het ook met ‚The House of Fairytales’.
Simpel gesteld, is het een nieuw daklandschap dat zich vermengd met de bovengrondse, waarachtige stad die dan vervolgens toegang biedt naar een verzonken fantastische wereld. Binnen deze werelden….
House of Fairy Tales concept diagram 2 BOOM Landscape.jpg
In Odense ligt ook een verhaal verborgen. Het verhaal speelt zich af in het decor van een door kleine huizen -deels- omsloten ruimte, die samen speels daklandschap vormen. Door het positioneren van het nieuwe programma naar de open randen, wordt het aangetaste blok weer gesloten en de stadsstructuur hersteld. Hiermee is het museum, „The Village of Curious Houses” een feit.

House of Fairy Tales winter BOOM Landscape

De sculpturale nieuwe daken zijn een ode aan het intrigerende oude daklandschap. De translucente volumes vermengen zich met het kleinschalige daklandschap en creëren smalle toegangen naar de het verborgen hof, en kondigt en passant ‚The House of Fairytales’ aan.

House of Fairy Tales evening BOOM Landscape

De verborgen plek langs de boulevard is onthult en een nieuwe typologie wordt toegevoegd aan wat Odense aan groene ruimte te bieden heeft. „The Garden of Curiosity” heeft een structuur van met rozenstruiken gevulde groene kamers met n het hart een mist fontein. Onder de fontein ligt ‚Cabinet of Curiosities, een bonte dwarsdoorsnede van de sprookjes van Hans Christian Andersen. Een schatkist voor schatgravers én een verrijking van de stad. House of Fairy Tales situationplan2 BOOM LandscapeHouse of Fairy Tales layer diagram BOOM Landscape

Klant: Odense City Museums en de stad Odense
Status: Prijsvraag
Funded by: Realdania Foundation
Locatie: Odense, Denmark
Jaar: 2013
In samenwerking met: Abbink x Co, Peter Callesen, Concern
Ontwerp: Angie Abbink, Jeanette Amby, Anne Brouwer, Jan Maas, Clair Oude Aarninkhof, Philomene van der Vliet
Programma: Museum voor Hans Christian Andersen en Publieke Tuin
Park / Tuin Oppervlakte: ha.