Sluisbuurt Amsterdam

In opdracht van de gemeente Amsterdam maakten BOOM Landscape i.s.m. Burton Hamfeld en Ruimte en Duurzaamheid het stedenbouwkundig plan voor de Sluisbuurt, een nieuwe woonwijk op het Zeeburgereiland. Het plan past binnen de ontwikkeling van de ‘IJ-stad’: het nieuwe Amsterdam gebouwd op voormalige haveneilanden in het IJ en aan de IJ-oevers binnen de stadsring.De wijk krijgt een prachtig silhouette met hoge, slanke woontorens en prachtig uitzicht op het water en de omgeving. In het plan is er veel ruimte gemaakt over voor openbare ruimte, plantsoenen en groen op straat. Deze openbare ruimten wordt meervoudig benut als park, plantsoen of speeltuin, maar maken de wijk ook klimaatbestendig. Tegelijk komen volop (water-) sport- en spelmogelijkheden in de wijk. De Sluisbuurt wordt een gevarieerde wijk met verschillende soorten woonvormen en bebouwingstypologieën. Een buurt waarin midden- en laagbouw worden gecombineerd met een aantal slanke torens tot wel 125 meter hoog. Torens die overigens voor een prettig verblijfsklimaat nergens direct aan de straat komen te staan, maar altijd drie tot vier meter uit de gevel. Het straatprofiel zelf blijft klassiek-Amsterdams, met huizen tot 20 meter hoog.

De keuze om op een aantal plekken de hoogte in te gaan, heeft als voordeel dat er meer ruimte voor voorzieningen op de grond ontstaat. Denk daarbij aan hoven, plantsoenen en pleintjes, maar ook aan meer grootschalige voorzieningen. Zo krijgt de Sluisbuurt een openbaar zwembad direct aan het IJ. Dit centraal gelegen waterbassin vormt bovendien de schakel tussen het IJ en een nieuw intern grachtensysteem, dat helpt bij het vertraagd afvoeren van water in de wijk. Verder wordt langs de Zuider IJdijk een dijkpark aangelegd: een groene strook met een recreatief padennetwerk langs het IJ, die tegelijkertijd een ecologische verbindingszone tussen Muiden en Waterland vormt. En bij de Oranjesluizen, op de kop van het eiland, wordt een plein met metropolitane uitstraling gerealiseerd.Een nieuwe fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal en een dakpark op de Piet Heijntunnel verbinden de Sluisbuurt met zowel de centrale stad als omliggende buurten. De 700 meter lange fietsbrug voorkomt omrijden via de Schellingwouderbrug en maakt een ritje van of naar de stad aanzienlijk korter. Belangrijk, want enkel goede bereikbaarheid door middel van auto of openbaar vervoer zou de Sluisbuurt enigszins geïsoleerd maken.

Het dakpark zorgt er ten slotte voor dat de Piet Heijntunnel geen fysieke barrière meer vormt, waardoor voetgangers veilig en snel kunnen oversteken naar de Baaibuurt en de tramhalte ten zuiden van de Sluisbuurt.

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam
Locatie: Amsterdam, Nederland
i.s.m. Burton Hamfelt Urban Architecture en Ruimte en Duurzaamheid Amsterdam
Programma: 5500 woningen, commerciële plint, Hoge School, Middelbare School en Basis Scholen
Oppervlakte: 32 ha.
Openbare Ruimte: Sluisplein, Oeverpark, Brugpark en Waterplein
Status: Stedenbouwkundig Plan vastgesteld (zie website gemeente Amsterdam)
Tekst: Stephanie Albicher
Auteursrecht: BOOM Landscape